2014-05-08 23.00.21.jpg

一年一度的歐洲音樂歌唱大賽在這個星期開始了
由於去年丹麥贏得冠軍
所以今年主辦國就是在丹麥
而地點當然就是選擇丹麥的首都哥本哈根了
從星期二開始1st SEMI-FINAL的有10 個國家進入決賽
昨天 (星期四) 的 2nd SEMI-FAINAL又有10 個國家進入決賽
因為朋友買到便宜的票 (約台幣270 元)
所以我們有幸去現場參與這次的歐洲音樂大賽
但因為是站票
所以當然就看不到舞台上的所有畫面
不過能夠親生體驗美好的燈光效果
以及現場聽到每個國家薩撒者的現場演唱
真的是很特別的經驗
而明天 (星期六) 就是決賽了
除了兩次半決賽入圍的20 個國家外
還會有六個種子國家加入
其中英國, 德國, 西班牙, 意大利和法國五個國家是每年的種子國外
每年冠軍的國家則為第六個種子國
而今年丹麥當然就是那第六個國家了
所以明天一共會有26個國家進入最後總決賽
因此明天晚上全歐洲無法親臨現場的人們
就會守在電視機前參與每年一次的盛會

2014-05-08 22.39.07.jpg

2014-05-08 22.24.54.jpg

2014-05-08 22.20.57.jpg

2014-05-08 22.16.12.jpg

2014-05-08 22.15.59.jpg

2014-05-08 22.08.16.jpg

2014-05-08 22.06.09.jpg

2014-05-08 22.05.56.jpg

2014-05-08 21.53.50.jpg

2014-05-08 21.47.28.jpg

2014-05-08 21.42.03.jpg

2014-05-08 21.41.45.jpg

2014-05-08 21.35.56.jpg

  2014-05-08 21.34.22.jpg

2014-05-08 21.25.06.jpg

2014-05-08 21.22.12.jpg

2014-05-08 21.20.10.jpg

2014-05-08 21.12.34.jpg

2014-05-08 21.03.59.jpg

  2014-05-08 21.03.49.jpg

2014-05-08 21.03.48.jpg

2014-05-08 21.03.47.jpg

2014-05-08 21.03.45.jpg

2014-05-08 21.02.23.jpg

2014-05-08 20.52.38.jpg

2014-05-08 20.51.50.jpg

  2014-05-08 20.51.08.jpg

2014-05-08 20.47.23.jpg

2014-05-08 20.40.58.jpg

2014-05-08 20.25.44.jpg

2014-05-08 20.23.15.jpg

2014-05-08 20.23.11.jpg

 

2014-05-08 20.21.18.jpg

2014-05-08 20.19.50.jpg

2014-05-08 20.18.57.jpg

2014-05-08 20.18.47.jpg

2014-05-08 20.11.04.jpg

2014-05-08 19.59.07.jpg

2014-05-08 19.52.59.jpg

2014-05-08 19.50.06.jpg

2014-05-08 19.49.45.jpg

2014-05-08 19.49.33.jpg

2014-05-08 19.46.18.jpg

2014-05-08 19.46.08.jpg

創作者介紹
創作者 童話王國-丹麥  的頭像
童話王國-丹麥

童話王國-丹麥 The Fairyland-Denmark

童話王國-丹麥 發表在 痞客邦 留言(31) 人氣()